088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

Adviseur: Ingrid Wulving

Communicatie en marketing

In 2018 is “Adviseur communicatie en marketing” een fulltime functie geworden en heeft deze functie een vaste plaats gekregen in het managementteam van AmstelveenSport. De bedrijfscommunicatie is in zijn geheel, intern en extern, gedurende dit jaar onder de loep genomen. Er was behoefte aan het opzetten van een heldere interne communicatie en aan een duidelijke externe boodschap. Daarbij was het noodzakelijk opnieuw vast te stellen wie we zijn en wat we willen uitstralen.

AMSTELVEEN SPORT, WIE ZIJN WIJ

Voor de bepaling van onze (nieuwe) bedrijfsidentiteit hebben we gekozen voor een traject waarbij de werknemers betrokken zijn bij de vaststelling van deze identiteit. De gedachte hierbij is dat we écht met hart en ziel willen uitdragen wie we zijn. Daarvoor moet iedere werknemer dezelfde waarden en ideeën onderschrijven en uitstralen. In de sessies met medewerkers uit alle bedrijfsonderdelen hebben we in samenwerking met Loyals onze kernwaarden geformuleerd.

COMMUNICATIEPLAN

Naar aanleiding van de kernwaarden is in 2018 voor het eerst een communicatieplan voor 2019 gemaakt, aangevuld met een communicatie budget. Uit onze kernwaarden en het communicatieplan vloeide voort dat ons oude logo niet meer bij onze nieuwe bedrijfsidentiteit en kernwaarden paste en er is gekozen voor een nieuwe naam: AmstelveenSport. Hierop volgend is begonnen met de opbouw naar een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en nieuwe branding.

EVENEMENTEN EN BIJEENKOMSTEN

Naast bovenstaande ingrijpende ontwikkelingen in de bedrijfsidentiteit bestond 2018 ook uit een uitbreiding van de rol van communicatie en marketing bij acties, activiteiten en evenementen. Zo heeft het communicatieplan rond het seminar “Innovatie in beweging” ervoor gezorgd dat het seminar uitverkocht was. Daarop volgde de communicatie rond de opening van de Beweegbox door wethouder Ellermeijer in juli, waar heel Amstelveen uitgenodigd was de Beweegbox te bekijken en uit te proberen. Tenslotte was het jaarlijkse sportgala in het Amstelveen College (kampioenen van 2017) en de Social Media aandacht daaromheen één van de hoogtepunten van dit jaar .

Daarnaast heeft AmstelveenSport, soms in opdracht van en soms in samenwerking met de gemeente Amstelveen workshops en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze door AmstelveenSport georganiseerde workshops voor verenigingen over bijvoorbeeld de BTW-problematiek werden ook via onze collega’s in Aalsmeer en Ouder Amstel uitgezet. In 2018 zijn deze samenwerkingsverbanden met Aalsmeer en Ouder Amstel hechter geworden. Sinds eind 2018 is er ook een samenwerkingsverband met Uithoorn op dit gebied.

PARTNERS EN PERS

In 2018 hebben we de banden met de lokale pers aangetrokken. Er is een convenant voor nauwe samenwerking gesloten met de RTVA. Daarnaast zijn er contacten gelegd met de sportkranten Amstelland Sport en Sportkrant Amstelland, waardoor in elke editie een groot deel van de content aangeleverd is door AmstelveenSport. Tevens zijn er met het Amstelveens Nieuwsblad onderhandelingen ingezet voor het aanleveren van content op het gebied van sport.
Ook met de kleinere digitale lokale pers zoals amstelveenblog, mijnamstelveen en amstelveenweb zijn contacten gelegd en afspraken gemaakt. Tenslotte hebben we contact gelegd met de wijkcoaches en wijkplatforms, zodat wijkgericht sportaanbod nu opgenomen wordt in de (digitale) wijkkranten.

DIGITALE MEDIA

AmstelveenSport is prominent aanwezig op de digitale media. Zowel AmstelveenSport als De Meerkamp hebben op Facebook, Instagram en Twitter het afgelopen jaar een toenemend aantal volgers mogen verwelkomen.

De nieuwsbrief heeft door een betere segmentatie van de mailinglijsten een toename in volgers van 48 % laten zien. Ook de openrate van de campagnes heeft een stijging laten zien van 42,3% in 2017 naar 56 % in 2018. De openrate van onze campagnes van 56% is zeer hoog te noemen in vergelijking met de Industry average openrate van 17,21%.

De toename in Linkedin volgers is met name toe te wijzen aan het seminar “Innovatie in Beweging”, wat leidde tot grote landelijke interesse. Dit was met name te merken in de grote toename van het aantal netwerkconnecties van de individuele managers. Daarnaast hebben wij op Linkedin onze eerste “virale” post mogen meemaken met een filmpje over de Beweegbox met 5.800 views en een betrokkenheid van 1.100 bij het bericht.

In 2018 heeft de website in aanloop op onze nieuwe huisstijl een frisse nieuwe look gekregen en hebben we naar aanleiding van de website analyses de website nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Met name onze sportagenda met daarin niet alleen onze belangrijke sport- en beweegmomenten maar ook die van onze verenigingen, kreeg een betere functionaliteit.

KERNWAARDEN

1. Samen in beweging
Ons werk is een team effort. Zonder samenwerken zijn wij nergens. We moeten en willen het samen doen. Of het nu intern in een team is of extern met onze partners. Alleen gezamenlijk kunnen we ons doel bereiken.

2. Vertrouwen in elkaar
We hebben een grote taak. Om deze te volbrengen moeten we loyaal handelen en op elkaar kunnen vertrouwen. Elkaar loslaten als het moet en ondersteunen waar nodig. Met de wetenschap dat ook als er wat misgaat het hele team achter je staat. Dat voelt wel zo veilig.

3. Helder communiceren
Onze communicatie is glashelder. Iedereen moet ons snappen. Ons eigen team en de buitenwereld. We doen niet moeilijk, als het ook makkelijk kan. We maken het zo simpel mogelijk, dat is de kunst.

4. Beweging experts
AmstelveenSport heeft alles in huis. De kennis en kunde op het gebied van bewegen voor iedere doelgroep. Wij staan bekend als de experts op het gebied van bewegen, door onze creativiteit en innovaties.

5. Met een lach
Wij hebben een passie voor wat we doen. We houden van sport en wat het voor mensen kan betekenen. We zijn positief en werken met een lach op ons gezicht. Als het kan met humor.
Want wij hebben het mooiste werk dat er is.