088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

Jaarverslag Amstelveensport De Meerkamp 2018

Zwembad De Meerkamp, meer dan een zwembad alleen
2018 was een overgangsjaar, wat gezien mag worden als de slotfase van een periode die op AmstelveenSport in zijn geheel invloed had. In algemene zin lijkt de Meerkamp in “rustiger vaarwater” te zijn gekomen. In samenwerking met de andere afdelingen binnen AmstelveenSport is er een nieuwe koers ingezet.

Zwembad De Meerkamp staat als dienstverlener midden in de samenleving. Onze activiteiten hebben een positieve invloed op het welbevinden van de inwoners van Amstelveen. De trends die we zien zijn vergrijzing, individualisering, behoefte aan bewegen met het doel gezond te blijven en instructie daarover. Er is in 2018 begonnen aan het komende openstellingsprogramma (2019-2020), waarin meer activiteiten ontwikkeld en aangeboden worden, waarmee ingegaan wordt op deze trends. Het gedrag; de wensen en de beschikbaarheid (tijd en ruimte) waarop we moeten inspelen worden daarbij steeds specifieker. Bij het openstellingsprogramma van 2019-2020 wordt gedacht aan uitbreiding van op conditie gerichte flexibele keuze uit activiteiten in één programma (zoals ABG), activiteiten voor de jeugd, uitbreiding Aquasporten en – ontspanning. Daarbij willen we seizoens- en weersafhankelijk ons buitenbad toegankelijker maken voor meer doelgroepen.

De weg naar markt- en klantgericht werken is daar waar mogelijk gedurende 2018 al geleidelijk in geslagen. Er zijn feesten, evenementen, nieuwe activiteiten en producten (bijvoorbeeld zeemeermin zwemmen en meer gedifferentieerd lesaanbod) in de markt gezet. De efficiency en effectiviteit van bezetting, het nut van activiteiten en de personele bezetting moeten daarbij scherp in de gaten gehouden worden.

Het totaal aantal bezoeken kwam in 2018 uit op 368.336. Van deze bijna 370.000 bezoeken kwam ruim 201 000 gasten met doel te recreëren. 

Intern
De organisatiestructuur is herzien. Aan de hand van het daarbij behorende functiehuis hebben de medewerkers een nieuwe functiewaardering gekregen. De manager van De Meerkamp heeft nu 4 teamleiders. Deze 4 teamleiders staan operationeel in de organisatie en sturen de (senior-) instructeurs en (senior-) frontoffice medewerkers aan. Aangezien in 2018 de directie AmstelveenSport, de zwembadmanager en 3 van 4 teamleiders nieuwe medewerkers zijn, moesten zij in 2018 de keuzes van de voorgaande leidinggevenden nog volgen. In 2019/2020 worden de resultaten van deze nieuwe leidinggevende structuur echt zichtbaar.

Er wordt op individueel niveau gestuurd op “persoonlijk leiderschap” en verantwoording krijgen én nemen in het belang van gastgericht handelen; samenwerken ten behoeve van een betere dienstverlening en het verlagen van het ziekteverzuim. Zoals gezegd wordt het persoonlijk leiderschap aangemoedigd. Dit resulteert in een “spontaan” ontwikkelingsproces. Deze “open – en elkaar coachen-houding” krijgt meer grip in de cultuur.

Alle medewerkers hebben een informatiegesprek (FUWA) gehad ter voorbereiding op het startgesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek. Het verlagen van het ziekteverzuim was een doel op zich. Na de zomervakantie heeft een duidelijke, geleidelijke verlaging ingezet. In het kader van verdere professionalisering is de medewerker verplicht gesteld diverse aanvullende opleidingen te doen, te behalen en geldig te houden.

Klanten
Contactmomenten met klanten worden ingezet om “de markt” te verkennen en beter te bedienen. De interactie met de klant komt weer op gang. Dit wordt gewaardeerd door onze gasten. De klant benoemt een gezelligere sfeer bij binnenkomst, de beter benaderbare medewerker en laten zich nog amper horen via de sociale media kanalen. In de ontvangstruimte van de Meerkamp is mede voor de ontwikkeling en verbetering van klantcontacten, de receptiebalie in zijn geheel vervangen. De werkplekken zijn in het kader van de Arbo verbeterd.

De contacten met de verenigingen zijn opgepakt. Dit zal leiden tot een structurele afspraak met alle verengingen.

Kwaliteit
In 2018 voldeden we wederom aan de Keurmerk eisen uit de Zwembadbranche. Op het gebied van veiligheid en hygiëne heeft de Meerkamp haar zaken op orde. Het streven is om aan dit Keurmerk te blijven voldoen.

Marcel van Vendeloo
Manager zwembad De Meerkamp

Intern
De organisatiestructuur is herzien. Aan de hand van het daarbij behorende functiehuis hebben de medewerkers een nieuwe functiewaardering gekregen. De manager van De Meerkamp heeft nu 4 teamleiders. Deze 4 teamleiders staan operationeel in de organisatie en sturen de (senior-) instructeurs en (senior-) frontoffice medewerkers aan. Aangezien in 2018 de directie AmstelveenSport, de zwembadmanager en 3 van 4 teamleiders nieuwe medewerkers zijn, moesten zij in 2018 de keuzes van de voorgaande leidinggevenden nog volgen. In 2019/2020 worden de resultaten van deze nieuwe leidinggevende structuur echt zichtbaar.

Er wordt op individueel niveau gestuurd op “persoonlijk leiderschap” en verantwoording krijgen én nemen in het belang van gastgericht handelen; samenwerken ten behoeve van een betere dienstverlening en het verlagen van het ziekteverzuim. Zoals gezegd wordt het persoonlijk leiderschap aangemoedigd. Dit resulteert in een “spontaan” ontwikkelingsproces. Deze “open – en elkaar coachen-houding” krijgt meer grip in de cultuur.

Alle medewerkers hebben een informatiegesprek (FUWA) gehad ter voorbereiding op het startgesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek. Het verlagen van het ziekteverzuim was een doel op zich. Na de zomervakantie heeft een duidelijke, geleidelijke verlaging ingezet. In het kader van verdere professionalisering is de medewerker verplicht gesteld diverse aanvullende opleidingen te doen, te behalen en geldig te houden.

Klanten
Contactmomenten met klanten worden ingezet om “de markt” te verkennen en beter te bedienen. De interactie met de klant komt weer op gang. Dit wordt gewaardeerd door onze gasten. De klant benoemt een gezelligere sfeer bij binnenkomst, de beter benaderbare medewerker en laten zich nog amper horen via de sociale media kanalen. In de ontvangstruimte van de Meerkamp is mede voor de ontwikkeling en verbetering van klantcontacten, de receptiebalie in zijn geheel vervangen. De werkplekken zijn in het kader van de Arbo verbeterd.

De contacten met de verenigingen zijn opgepakt. Dit zal leiden tot een structurele afspraak met alle verengingen.

Kwaliteit
In 2018 voldeden we wederom aan de Keurmerk eisen uit de Zwembadbranche. Op het gebied van veiligheid en hygiëne heeft de Meerkamp haar zaken op orde. Het streven is om aan dit Keurmerk te blijven voldoen.

Marcel van Vendeloo
Manager zwembad De Meerkamp