088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

Project manager: Rania Mansour

Seminar Innovatie in Beweging

Er staan in Nederland meer dan 4.000 gymzalen, die er anno 2018 nog net zo uitzien als zeventig jaar geleden. Dat is eigenlijk best vreemd. Want de manier waarop we sporten en bewegen verandert: denk aan de opkomst van urban sports en het moderne beweegonderwijs. Ook maatschappelijke ontwikkelingen als obesitas, zitgedrag en vereenzaming vragen om uitnodigende en uitdagende voorzieningen.

Toen het Amstelveen College met de vraag voor een extra gymzaal kwam, heeft AmstelveenSport deze kans met beide handen aangegrepen om landelijk vernieuwend te zijn. Met een extra eigen investering van € 60.000 hebben we nu een state of the art gymvoorziening gerealiseerd.

Op donderdag 28 juni hebben we daarom een landelijk symposium georganiseerd, waarin gemeenten en collega sportbedrijven uit het hele land konden ervaren hoe innovatief de Beweegbox is.

 

 

DEELNEMERS

Het seminar was in korte tijd uitverkocht. Gemeenten uit het hele land, collega sportbedrijven en verenigingen met de wens voor een nieuwe accommodatie hebben het seminar in groten getale bezocht. In totaal mochten er ruim 450 mensen luisteren naar het volle programma, met Gerard Kemkers en Tony Bosma als Key-note sprekers.

Wat willen we met dit project?

DOELSTELLING

Het seminar bestond uit diverse verdiepende sessies over het Athletic Skills Model, de gymles van de toekomst, innovatieve sportinrichting van YALP en innovatieve sportmaterialen van Janssen en Fritsen. Daarnaast kon natuurlijk de Beweegbox uitgebreid bekeken worden.

Buiten dat we hiermee Amstelveen op het gebied van sportaccommodaties op de kaart gezet hebben, hebben we de mogelijkheid aangegrepen om medewerkers van sportbedrijven en gemeenten op functieniveau samen te brengen en over actuele onderwerpen te laten brainstormen. Zo konden ervaringen gedeeld worden en gezamenlijk naar oplossingen gezocht worden voor gemeenschappelijke vraagstukken.