088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

Jaarverslag Amstelveensport Sportservice 2018

Sportservice heeft in 2018 naast bestaande activiteiten veel nieuwe activiteiten georganiseerd voor de Amstelveners in alle leeftijden. Sportstimulering in Amstelveen is in goede handen van dit team vol enthousiaste en gedreven mensen met veel kennis, kunde en ervaring. Het team buurtsportcoaches is uitgebreid. Deze buurtsportcoaches zijn zeer actief in de wijken waardoor de zichtbaarheid van AmstelveenSport in de wijken sterk verbeterd is.

Samenwerkingsverbanden
In 2018 hebben we de samenwerking met onder andere de onderwijs, zorg en welzijnsorganisaties versterkt en hebben we reeds in het afgelopen jaar meerdere activiteiten gezamenlijk georganiseerd. Zo hebben we voor het onderwijs regelmatig beweegpauzes georganiseerd, voor Participe het actieve gedeelte verzorgd van de cursus Lichter Leven en voor de zorg hebben we in het gezondheidscentrum voorlichting gegeven over bewegen tijdens de griepprikbijeenkomst.

Beweegbox en ASM
In juni 2018 is de eerste Beweegbox van Nederland geopend in Amstelveen. Deze interactieve veelzijdige beweegruimte is zo ingericht dat er een oneindig aantal verschillende parcoursen en beweeguitdagingen opgezet kunnen worden, waardoor alle grondvormen van bewegen aan bod komen. Sinds de opening van de Beweegbox verzorgt Sportservice in samenwerking met NOC-NSF multisports voor kids. Deze activiteit is gebaseerd op onderzoek dat aantoont dat de huidige jeugd (en volwassenen) aanzienlijk minder fit is en motorisch minder vaardig is dan voorheen. We bewegen niet alleen te weinig, maar vaak ook te eenzijdig. Multisports past het ASM model toe dat niet alleen gericht is op meer bewegen, maar vooral ook op veelzijdig bewegen en waar kun je nu beter veelzijdig bewegen dan in de Beweegbox?

Beweegbus
De Beweegbus is in 2018 vaker uitgereden om inwoners van Amstelveen op een leuke manier aan het sporten en bewegen te krijgen. Zo is de bus in 2018 onder andere ingezet bij het Amstelveen basisonderwijs in de pauzes en bij de naschoolse activiteiten. Daarnaast is de bus ingezet in de wijken om activiteiten voor ouderen te verzorgen. Ook de zeer populaire elf parken wandeltochten worden ondersteund door de Beweegbus.

Talenten
De jonge Amstelveense sporters doen het goed, het bestand met ruim 170 talenten bij talentbegeleiding wordt steeds uitgebreider. Talentbegeleiding bestaat dit jaar 10 jaar! Waar we begonnen met sporttalenten uit het voortgezet onderwijs in Amstelveen begeleiden we ondertussen ook leerlingen uit het basis- en middelbaar beroepsonderwijs en worden de contacten met de topsportcoördinatoren van het HBO en WO verder uitgebouwd. Hierdoor krijgt de afdeling talentbegeleiding steeds meer een regiofunctie.

Joris van Soerland
manager Sportservice

Jaarverslag Amstelveensport Sportservice 2018

Sportservice heeft in 2018 naast bestaande activiteiten veel nieuwe activiteiten georganiseerd voor de Amstelveners in alle leeftijden. Sportstimulering in Amstelveen is in goede handen van dit team vol enthousiaste en gedreven mensen met veel kennis, kunde en ervaring. Het team buurtsportcoaches is uitgebreid. Deze buurtsportcoaches zijn zeer actief in de wijken waardoor de zichtbaarheid van AmstelveenSport in de wijken sterk verbeterd is.

Samenwerkingsverbanden
In 2018 hebben we de samenwerking met onder andere de onderwijs, zorg en welzijnsorganisaties versterkt en hebben we reeds in het afgelopen jaar meerdere activiteiten gezamenlijk georganiseerd. Zo hebben we voor het onderwijs regelmatig beweegpauzes georganiseerd, voor Participe het actieve gedeelte verzorgd van de cursus Lichter Leven en voor de zorg hebben we in het gezondheidscentrum voorlichting gegeven over bewegen tijdens de griepprikbijeenkomst.

Beweegbox en ASM
In juni 2018 is de eerste Beweegbox van Nederland geopend in Amstelveen. Deze interactieve veelzijdige beweegruimte is zo ingericht dat er een oneindig aantal verschillende parcoursen en beweeguitdagingen opgezet kunnen worden, waardoor alle grondvormen van bewegen aan bod komen. Sinds de opening van de Beweegbox verzorgt Sportservice in samenwerking met NOC-NSF multisports voor kids. Deze activiteit is gebaseerd op onderzoek dat aantoont dat de huidige jeugd (en volwassenen) aanzienlijk minder fit is en motorisch minder vaardig is dan voorheen. We bewegen niet alleen te weinig, maar vaak ook te eenzijdig. Multisports past het ASM model toe dat niet alleen gericht is op meer bewegen, maar vooral ook op veelzijdig bewegen en waar kun je nu beter veelzijdig bewegen dan in de Beweegbox?

Beweegbus
De Beweegbus is in 2018 vaker uitgereden om inwoners van Amstelveen op een leuke manier aan het sporten en bewegen te krijgen. Zo is de bus in 2018 onder andere ingezet bij het Amstelveen basisonderwijs in de pauzes en bij de naschoolse activiteiten. Daarnaast is de bus ingezet in de wijken om activiteiten voor ouderen te verzorgen. Ook de zeer populaire elf parken wandeltochten worden ondersteund door de Beweegbus.

Talenten
De jonge Amstelveense sporters doen het goed, het bestand met ruim 170 talenten bij talentbegeleiding wordt steeds uitgebreider. Talentbegeleiding bestaat dit jaar 10 jaar! Waar we begonnen met sporttalenten uit het voortgezet onderwijs in Amstelveen begeleiden we ondertussen ook leerlingen uit het basis- en middelbaar beroepsonderwijs en worden de contacten met de topsportcoördinatoren van het HBO en WO verder uitgebouwd. Hierdoor krijgt de afdeling talentbegeleiding steeds meer een regiofunctie.

Joris van Soerland
manager Sportservice