088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

Talentvol in Amstelveen

Amstelveen is de eerste gemeente in Nederland waar alle reguliere VO-scholen samenwerken om sport en onderwijs voor sporttalenten te combineren. Alleen scholen die specifiek beleid hebben voor sporttalenten komen voor het predicaat Topsportvriendelijke school in aanmerking. Sporttalenten leggen al op jonge leeftijd de basis voor hun toekomstige sportcarrière. Daarom is het belangrijk dat het sport- en schoolprogramma op elkaar wordt afgestemd en elke school een talentencoördinator heeft. Sporttalenten kunnen met deze aanpak in hun sociale omgeving hun school afronden en tegelijkertijd hun talenten blijven ontwikkelen.

DEELNEMERS

175 scholieren uit Amstelveen, Aalsmeer en regio zijn na een grondige screening opgenomen in het talentbestand van 2018 van AmstelveenSport. Het gaat hier om leerlingen uit het basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en het MBO.

MAATSCHAPPELIJKE OPBRENGSTEN

Door de kennis en kundigheid van talentbegeleiders van de afdeling Sportservice van het Sportbedrijf en de officiële registratie van toptalenten in een database, kan een school beter inschatten of een kind daadwerkelijk een (sport) belofte is voor de toekomst. In de driehoek school, leerplicht en sport worden na erkenning als toptalent, oplossingen gezocht voor knelpunten in het lesrooster of andere voorkomende problemen. Op deze manier kan een kind gewoon naar de school van zijn of haar keuze. Hij of zij kan bij vrienden uit de buurt op school zitten én excelleren in zijn sport. De gang naar een LOOT school wordt dan uitgesteld of zelfs voorkomen.

DOELSTELLING

Talenten herkennen, faciliteren en ondersteunen. In Amstelveen werken AmstelveenSport en de diverse scholen al jaren samen. Het idee is: de scholen ontlasten van de (vele) verzoeken van de leerlingen en hun ouders om faciliteiten van school/studie te krijgen op basis van het ‘talent van de leerling’.

PARTNERS

Voortgezet onderwijs Amstelveen:
Herman Wesselink College
Keizer Karel College
Amstelveen College
Panta Rhei

In Aalsmeer:
Westplas
Groenstrook

Overige partners:
Leerplicht Amstelveen
Medisch Centrum IBIS
Ziekenhuis Amstelland
Johan Cruijff Institute
Hogeschool van Amsterdam

Talent begeleider: Agnes Brunninkhuis

AMSTELVEEN BARST VAN HET TALENT

Het is een voorrecht om je in te mogen zetten voor zoveel (sport)talent in Amstelveen. Carel Eitink, Enzo Leijnse, Daniël Giacon en Kira Toussaint zijn voor mij dé voorbeelden dat onze werkwijze echt loont. We werken samen met de Amstelveense scholen door eenduidige afspraken te maken. We zitten dan ook regelmatig met deze scholen om de tafel. Ook de talenten komen langs bij AmstelveenSport. Hierdoor hebben we écht zicht op het grote aantal talenten binnen onze gemeente. We helpen vele ‘top’ sporters, binnen de kaders van de leerplichtwet, zonder dat het ten koste gaat van de schoolresultaten. Soms moet je streng zijn, sport gaat niet voor alles. Slechte cijfers betekent minder vrijheden. Gelukkig begrijpen de meeste leerlingen dat.

2018 was mijn laatste jaar als topsportbegeleider voor AmstelveenSport. Ik zal, na 10 jaar deze functie bekleed te hebben, het werk met deze inspirerende groep jongeren missen. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat mijn collega Ron Berteling de belangen van deze kanjers net zo goed zal behartigen.

Talent begeleider: Ron Berteling

Toppers!

Samen met Agnes begeleid ik jong talent met het vinden van evenwicht tussen school en sport. Ik vind het prachtig deze jongeren te kunnen ondersteunen. De passie en toewijding waarmee deze jonge mensen voor hun sport gaan is bewonderenswaardig.

Tegenwoordig is excelleren in sport niet voldoende, je “komt er niet mee weg” als je alleen voor je sport gaat en dat weet een top talent maar al te goed. Je zult dus ook moeten scoren op school en een diploma moeten halen, wil je zeker zijn van een mooie toekomst. Het is mooi dat het in Amstelveen mogelijk is om topsport te beoefenen en naar een “gewone” middelbare school te gaan.

Topsporten, naar school gaan met je vrienden uit de buurt en wonen bij je ouders thuis, dat is wat wij mogelijk maken.