088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

Manager: Frouke van Griensven

HUMAN RESOURCES

Voor de afdeling Human Resources heeft 2018 in het teken gestaan van de voortzetting van de ingezette herstructurering en een verdere optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Om dit kracht bij te zetten zijn er binnen de afdeling Human Resources structurele personele wijzigingen doorgevoerd. Er is een vaste invulling gegeven aan de functie van Manager HR welke ook lid is van het managementteam en de medewerker HR is operationeel breder ingezet. Hiermee is een solide basis gelegd om vanuit HR de professionalisering optimale draagkracht te geven.

Functiewaardering (FUWA)

In 2018 is het Functiewaarderingstraject ingezet in samenwerking met de gespecialiseerde externe organisatie EVZ. Alle functies zijn opnieuw beschreven, gewaardeerd en vervolgens op basis van zwaarte ingedeeld in een rangorde. Daarbij is de CAO Zwembaden leidraad geweest voor de beloning. Met de inzet van het Functiewaarderingstraject is de basis gelegd voor een gedegen functiehuis waarbij de gesprekkencyclus van functioneren en beoordelen weer kan worden opgepakt.

Verzuim

Onverminderde aandacht is gegeven aan het reguleren van het verzuim en vooral de preventie hiervan. Deze aandacht is vooral nodig geweest binnen De Meerkamp, waar de medewerkers een minder stabiele periode hebben doorgemaakt. Het resultaat uit zich in een hernieuwde positieve en veerkrachtige instelling van de medewerkers.
In 2018 is het gemiddelde verzuimpercentage van de totale organisatie 14,2% (2017: 14,1%), waarvan ruim 13% langdurig verzuim. De hoogte van het percentage langdurig verzuim is een uitwerking van de onrustige periode van voorgaand jaar binnen AmstelveenSport. In 2018 ontstaat er een piek in het langdurig verzuim in de maanden juli en augustus, waarna het in de maanden erna gestaag daalt.
Klik hier voor het schema waarin het het gemiddelde verzuimpercentage van 2018 weergegeven wordt met de daarbij behorende kengetallen.

KENGETALLEN

Om de behaalde resultaten meetbaar te maken en vervolgens hierop te kunnen sturen vanuit HR, worden onder meer de kengetallen verzuim, verloop in fte en inzet van externe fte maandelijks in een managementrapportage opgeleverd. Vervolgens wordt stapsgewijs het strategisch HR beleid hierop ingezet en verder ontwikkeld.

Het aantal FTE is in 2018 gemiddeld 56,62 met een headcount van gemiddeld 85. Ten opzichte van 2017 (gemiddeld 59,82 FTE) is dit een daling van 2 FTE.

In onderstaand schema wordt het FTE van 2018 ten opzichte van 2017 per afdeling weergegeven met als peildatum 31 december van het betreffende kalenderjaar.

OR

De ondernemingsraad en de directie hebben een goede en positieve verstandhouding en hebben veelvuldig overleg met elkaar. In de reguliere overleggen haakt de Manager HR structureel aan, de onderwerpen stabiliteit en structuur binnen AmstelveenSport en met name de afdeling De Meerkamp zijn naast de strategische koers vast onderwerp op de agenda.